Cắt và may các bộ đồ ngủ cho trẻ em từ hàng dệt kim

Xây dựng một Pattern:  Lấy một tờ báo, vẽ giấy, giấy dán tường vv và trì hoãn các giá trị như trong hình:

Alexander Timofeev, quần áo may cho trẻ em, may cho người mới bắt đầu, các bài học miễn phí may,

quần lót dệt kim

Nhưng làm thế nào để cắt và may đồ ngủ với bạn điều này có thể thấy trong video hướng dẫn của tôi. Chúc mừng xem.

(Thiết lập chất lượng video 480p)

YÊU CẦU NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIẾT KHÔNG E-MAIL, nhưng trong một hình thức đặc biệt ở dưới cùng của video. THANK YOU !!! Xem thêm:   Nghi lễ cho năm mới từ nhà ngoại cảm hàng đầu

để lại nhận xét

email của bạn sẽ không được công bố

Trang web này sử dụng các bộ lọc thư rác Akismet. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết yêu cầu dữ liệu của bạn .