ý thức xã hội là một tập hợp các ý tưởng, các lý thuyết, quan điểm, ý tưởng, cảm xúc, niềm tin, cảm xúc, con người, tâm trạng, trong đó thiên nhiên được phản ánh, đời sống vật chất của xã hội và toàn bộ hệ thống các mối quan hệ xã hội. ý thức xã hội được hình thành và phát triển với sự xuất hiện của đời sống xã hội, như ý thức chỉ có thể là một sản phẩm của quan hệ xã hội.

Theo các hình thức của ý thức xã hội để hiểu các hình thức khác nhau của sự phản ánh của thế giới khách quan trong tâm trí của người dân và đời sống xã hội, từ đó họ nảy sinh trong quá trình thực hành.

ý thức cộng đồng tồn tại và thể hiện dưới hình thức

- ý thức chính trị (được hình thành với sự xuất hiện của các lớp học, nhà nước và chính trị như một quả cầu đời sống xã hội, có nghĩa là, với sự xuất hiện của hệ thống chính trị của xã hội Nó phản ánh mối quan hệ giữa các lớp và các nhóm xã hội, vai trò của họ và vị trí trong hệ thống quyền lực nhà nước, cũng như mối quan hệ giữa các dân tộc. và khẳng định nền tảng cho sự hiệp nhất của những liên kết này là những quan hệ kinh tế của xã hội)

- ý thức pháp luật (do ý thức chính trị, bởi vì nó được trực tiếp thể hiện, và lợi ích chính trị và kinh tế của các nhóm xã hội của ý thức pháp luật trong xã hội thực hiện tốt quy định, Evaluative và chức năng nhận thức.)

- ý thức đạo đức (. Có một thay đổi lịch sử thái độ đạo đức mà đại diện phía chủ quan của loại đạo đức của đạo đức nằm ở trung tâm của ý thức đạo đức)

- ý thức tôn giáo và vô thần (các hình thức lâu đời nhất của ý thức xã hội, và nó là sự lệ thuộc rõ ràng về điều kiện xã hội và lịch sử đặc biệt của nó.)

- ý thức thẩm mỹ (Thực hiện tổng hợp các chức năng, như cấu trúc ý thức thẩm mỹ bao gồm các yếu tố như quan điểm thẩm mỹ, lý tưởng, đánh giá, thị hiếu, cảm xúc thẩm mỹ, nhu cầu, lý thuyết mỹ học của ý thức thẩm mỹ -. Nó là nền tảng tinh thần)

- khoa học của ý thức

style="vertical-align: inherit;">- kinh tế

- môi trường

Sự tồn tại của hình thức khác nhau của ý thức xã hội được xác định bởi sự giàu có và đa dạng của thế giới khách quan - thiên nhiên và xã hội. Với một loại phản chiếu của đối tượng, mọi hình thức của ý thức có hình thức riêng của mình đặc biệt phản ánh: các khái niệm khoa học về tiêu chuẩn đạo đức, giáo điều tôn giáo, các hình ảnh nghệ thuật. Nhưng sự phong phú và phức tạp của thế giới khách quan duy nhất được tạo ra bởi khả năng của các hình thức khác nhau của ý thức xã hội. Thực hiện khả năng này được dựa trên một nhu cầu xã hội cụ thể.

Xem thêm:   Đào tạo một tâm trạng xấu (Rami Blekt-art của hạnh phúc)để lại nhận xét

email của bạn sẽ không được công bố

Trang web này sử dụng các bộ lọc thư rác Akismet. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết yêu cầu dữ liệu của bạn .