Một đặc điểm của năm mới của make-up là sự cần thiết cho độ bền của nó, bởi vì chúng tôi có thể ăn mừng cho tới sáng. Bên cạnh đó trang điểm phải vô cùng đẹp! Đó là lý do tại sao ngày nay trong studio "Tất cả Bude tốt" Roman Copper sẽ biết làm thế nào để thực hiện một lâu dài và đẹp Giáng make-up ở nhà.

Xem thêm:  Năm mới trang điểm 2016

Chia sẻ kết quả của bạn trong các ý kiến!Xem thêm:   "trực tuyến Master Chef Kids' - STB, Ukraina, Issue 4 từ 24/02/2016

để lại nhận xét

email của bạn sẽ không được công bố

Trang web này sử dụng các bộ lọc thư rác Akismet. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết yêu cầu dữ liệu của bạn .