Bạn đang xem xét một dự án Tôi xấu hổ của cơ thể của mình. Trong phiên bản chính thức ngày hôm nay, bạn sẽ thấy việc hoàn thành những câu chuyện và kết quả điều trị của bệnh nhân đã quay sang chúng tôi để được giúp đỡ trước đó. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào họ cảm thấy bây giờ và bao nhiêu cuộc sống của họ đã thay đổi sau khi tham gia dự án. Ngoài ra, đừng bỏ lỡ cơ hội để xem những câu chuyện mới mà sẽ được tiếp tục trong mùa tiếp theo! Đừng bỏ lỡ việc phát hành chính thức Tôi xấu hổ của cơ thể của mình trên 2018/05/31, để cho mọi người nhìn thấy nó!

Đừng bỏ lỡ việc phát hành mới Tôi xấu hổ của cơ thể của mình trong một tuần!

Nguồn: //tilo.stb.ua/Xem thêm:   nửa. Mùa 2 - Issue 15 - 23/12/2016 New Kênh Ukraina

để lại nhận xét

email của bạn sẽ không được công bố

Trang web này sử dụng các bộ lọc thư rác Akismet. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết yêu cầu dữ liệu của bạn .