Cân bằng và hạnh phúc.

Đầu tiên các kết quả và thành tựu của các thí sinh thể hiện một sự mất mát trọng lượng của season 6. Arkady Vasilishin, Aleksadrova Alena, Olga Perimskaya và La Mã Sakhno đến trên sân khấu và ngay lập tức đã cho nổ tung hội trường để diện mạo mới của họ. Làm thế nào đã họ đã thay đổi? Xem ngay!

 Xem thêm:   cân bằng và hạnh phúc. 6 mùa giải. Issue 13 trên 24/11/16 STB Ukraina

2 bình luận

  1. Mariana

    Nhưng tôi không hiểu những người hầu như không bao giờ giảm cân. Nó đã diễn ra của một ai đó trong dự án và không sử dụng chúng.

    câu trả lời

để lại nhận xét

email của bạn sẽ không được công bố

Trang web này sử dụng các bộ lọc thư rác Akismet. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết yêu cầu dữ liệu của bạn .