Hòa bình với gia đình.

Trong ấn bản ngày nay của chương trình Hut trên Tata từ 2017/12/25, bạn sẽ thấy những Shred of the Peace. Đức Giáo Hoàng này tin tưởng vào sự tồn tại của nền văn minh ngoài trái đất và cố gắng mọi cách có thể để đi với họ để giao tiếp. Để làm điều này, ông đã học năm thứ tiếng, mã Morse, và xây dựng một đơn vị phát thanh trong không gian chuồng. Hòa bình với gia đình sẽ đứng trước thử thách của sức mạnh. Và một vai trò tích cực trong việc này cũng sẽ mẹ vợ của nhân vật chính. Như một người cha người mơ mộng vũ trụ đối phó với lịch trình của người mẹ trái đất trông ngay bây giờ tại triển lãm Hut trên Tata vấn đề 15 của 2017/12/25.

 Xem thêm:   MasterShef. Teens. cửa hàng ẩm thực. Issue 3 từ 14/02/2018 STB Ukraina

để lại nhận xét

email của bạn sẽ không được công bố

Trang web này sử dụng các bộ lọc thư rác Akismet. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết yêu cầu dữ liệu của bạn .