Để đi hay không đi nghỉ ngơi với một đứa trẻ trên biển? sự khác biệt giữa một người lớn và phần còn lại trẻ em là gì? Đây là những câu hỏi TS Komarovsky câu trả lời. (Ngày ête - Tháng 7 năm 2008)

Xem thêm:   Tôi có cần phải đánh thức đứa trẻ đái dầm vào ban đêm? - Tiến sĩ Komarovsky

để lại nhận xét

email của bạn sẽ không được công bố

Trang web này sử dụng các bộ lọc thư rác Akismet. Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết yêu cầu dữ liệu của bạn .