thực phẩm riêng biệt;  Bảng tương thích của sản phẩm;  protein, chất béo và carbohydrate.

thực phẩm riêng biệt; Bảng tương thích của sản phẩm; protein, chất béo và carbohydrate.

Thông thường phụ nữ tin rằng sự viên mãn và các vấn đề tiêu hóa liên quan đến một lối sống ít vận động, sinh con, di truyền. Nhưng nếu chúng ta không nói về bệnh lý béo phì - là kết quả của tại của chúng tôi ...
cân bằng và hạnh phúc

Cân bằng và hạnh phúc. Mùa 7. Vấn đề 9 trên 10/26/17 STB Ukraina

Chương trình giảm cân cân và trại hạnh phúc đến một mới, tuần thứ chín của cuộc đấu tranh chống lại trọng lượng dư thừa. Những thách thức đang chờ đợi tham gia của chúng tôi? Ai sẽ bị buộc phải bảo vệ quyền được sống trong dự án? Chương trình sẽ đến ...