У1. ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ОБЛАДНАННЯ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

6.1. Обсяг приміщень на одного працюючого повинен складати не більше 15 куб. м, а площа приміщень - не менше 4, 5кв.м
6.2. Всі службові приміщення і читальні зали повинні бути забезпечені всім необхідним обладнанням.
6.3. Стелажі слід розміщувати перпендикулярно до вікон, щоб створювалася найкраща освітленість проходів між стелажами, а книги менше піддавалися шкідливому для них дії світла.
6.4. Нижня полиця стелажів повинна встановлюватися вище статі на 10 см, що забезпечує можливість збирання пилу під стелажами.
6.5. Стелажі для книг повинні бути такої висоти, щоб книги з верхніх полиць можна було брати, не вдаючись до високих драбинах.

6.6. Високі стелажі рекомендується встановлювати тільки для рідко використовуваних фондів. Приміщення таких сховищ забезпечувати стійкими і надійними драбинами і драбинами.
6.7. Стелажі потрібна робити стійкими і наділене закріплювати. Високі односторонні стелажі прикріплювати до стін або інших конструкцій або елементів будівель.
6.8. Категорично забороняється перевантажувати стелажі книгами понад встановлені норми.
6.9. Забороняється укладати книги, газети так, щоб вони виступали за кордону полиць і займали частину проходу між стелажами. Таке зберігання книг може стати причиною травми працівника.
6.10. Книгосховища в два поверхи і більше повинні бути обладнані підйомниками, конвеєрами або ліфтами (пасажирськими, вантажопасажирськими). 6.II.Для переміщення книг в горизонтальній площині
необхідно обладнати транспортери або використовувати ручні візки.
6.12. Чинне бібліотечне та інше обладнання повинно знаходитися в справному стані. Робота на несправному обладнанні категорично забороняється.
6.13. Кафедри видачі книг читачам потрібно розташовувати поблизу і на одному рівні зі сховищем часто запитуємо фондів. Якщо кафедра з боку сховища знаходиться на різних рівнях, то замість сходинок повинні бути обладнані безступінчаті переходи - пандуси.
6.14. Робоча площадка на кафедрі не повинна бути менше 6 кв.м на одного працюючого.
6.15. Установка додаткового обладнання (стелажів, верстатів, машин), не передбаченого проектом, допускається тільки після перевірки граничних навантажень на монтажні перекриття і дозволу технічної служби бібліотеки.
6.16. Антресолі, сходи, перехідні містки повинні бути огороджені поручнями висотою не менше I м.
6.17. Виставкові стенди, вітрини, щоб уникнути можливого падіння слід надійно зміцнювати і не захаращувати проходи між ними.
6.18. Все стаціонарне бібліотечне, підйомно-транспортне та інше обладнання необхідно монтувати на фундаментах або підставах після відповідного технічного розрахунку.
6.19. Установка устаткування на міжповерхові перекриття допускається тільки після перевірки міцності перекриття розрахунком.
6.20. Висота робочих столів рекомендується не більше 0, 8 м.
6.21. Робочі поверхні столів повинні бути рівними, без вибоїн, тріщин та інших дефектів.
6.22. На всі верстати, машини, механізми, механізований інструмент, контрольно-вимірювальні прилади, а також на ємності для зберігання легкозаймистих рідин і речовин слід мати технічну документацію (паспорта, креслення, керівництво по експлуатації).
6.23. Все обладнання повинно мати контрольно-вимірювальні прилади, аварійну, попереджувальну сигналізацію, передбачену затвердженими технологічними процесами і регламентом.
6.24. Контрольно-вимірювальні прилади підлягають перевірці та таврування органами державного контролю.
6.25. Контрольно-вимірювальні прилади слід періодично перевіряти в терміни, встановлені планом-графіком, затвердженим головним інженером бібліотеки (заступником директора з адміністративно-господарської частини).
6.26. Введення в експлуатацію знову встановленого обладнання, а також капітально відремонтованого, дозволяється після приймання його комісією в складі головного механіка (головного енергетика) або начальника технічного відділу, інженера з техніки безпеки, завідувача відповідного відділу і чредставітеля місцевого комітету зі складанням акту, що затверджується керівником або головним інженером бібліотеки.

6.27. Пуск обладнання після поточного ремонту, виробленого в процесі його експлуатації, дозволяється після перевірки начальником цеху (майстром, старшим інженером групи).
6.28. Сталеві канати, троси, ланцюги, що застосовуються в якості тягових стропів, мають відповідати діючим ГОСТам і мати сертифікат (свідоцтво) заводу-виготовлювача про їх випробування.
6.29. Канати (троси), не споряджені зазначеними свідченнями, повинні бнть піддані випробуванню відповідно до чинних норм.
ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ МЕХАНІЗМАМИ
6.30. Кожен верстат, машина, механізм повинні мати надійно чинне пристосування для включення і зупинки, розташоване так, щоб було зручно і безпечно користуватися ним з робочого місця і виключена можливість самовільного їх включення.
6.31. Пускові пристрої повинні забезпечувати швидкість і плавність включення обладнання. Наявність декількох місць включення забороняється.
Устаткування, рухомі частини якого не проглядаються повністю з місця пуску (транспортери, конвеєри, підйомники і т.п.), повинно мати попереджувальну світлозвукову сигналізацію і пристосування для його зупинки з декількох місць. Відстань між пристроями для зупинки не повинно перевищувати 20м.
6.32. Кожен верстат, транспортер, конвеєр повинен мати мережевий вступний вимикач.
6.33. Всі верстати, машини, механізми і транспортні пристрої можуть приводитися в дію і обслуговуються тільки тими працівниками, яким адміністрацією бібліотеки доручена робота на даному обладнанні. Всі робітники повинні бути ознайомлені з паспортом обслуговується ними обладнання і правилами технічної його експлуатації.

Дивись ще:   Домашній догляд за обличчям: правила застосування масел

6.34. Для запобігання травмуванню тур рухомими елементами (ріжучий інструмент, вали, шестерні, муфти, ланцюги, ремені і т.п.), а також переміщуються ними матеріалами, всі верстати, машини і механізми повинні мати огравденія і запобіжні пристосування. Експлуатація верстатів, машин, механізмів, устаткування, що не мають огороджень та запобіжних пристроїв, не допускається.
6.35. Огорожі та запобіжні пристосування повинні відповідати таким загальним вимогам:
а) конструкції огороджень та запобіжних пристроїв повинні запобігати:
небезпечне зіткнення людини з рухомими елементами обладнання, ріжучим інструментом і наведеними ними в рух робочою матеріалами;
виліт ріжучого інструменту або інших рухомих деталей і їх частин;
викид ріжучим інструментом обробляє;
падіння на рухомі елементи передач обладнання, оброблюваних матеріалів, відходів або інших предметів, якщо це може спричинити несправність і поломку обладнання або нещасний випадок;
б) огородження і запобіжні пристрої повинні мати установчу базу для надійного кріплення їх болтами до обладнання та несучих конструкцій;
в) для огляду огороджувальних вузлів або деталей обладнання або необхідності припливу повітря до них, окремі частини огорож рекомендується робити гратчастими, сітчастими, з прозорого матеріалу або у вигляді жалюзі. При цьому зазор решітки або ширина прорізів в жалюзі повинна бути не більше 10 мм, а осередки -не крупніше 10 × 10 мм. Ґратчасті або сітчасті частини огороджень слід розташовувати не ближче 50 мм від рухомих частин;
г) для зручності заміни ріжучих інструментів і технічного обслуговування обладнання огорожі роблять відкриваються, на шарнірах. Відкриватися має цілком все огорожу або окремі його частини.
У закритому положенні огородження повинні бути стійкими і не ускладнювати обслуговування огороджувальних деталей;
д) огородження верстатних ріжучих інструментів, які необхідно відкривати або знімати для заміни та правлення інструмента, повинні бути зблоковані з пусковим і гальмівним пристроєм верстата, машини.
Огородження ланцюгових, ремінних (при потужності двигуна 7 квт і більше), зубчастих і фрикційних передач обладнання, а також провідних і ведених зірочок ланцюгових транспортерів необхідно сблокировать з пусковим пристроєм.
Блокування повинно забезпечувати:
-Неможливість пуску обладнання при незакритих і знятих огорожах;
-повну зупинку ріжучого інструменту в разі відкривання огородження або його частин або неможливість їх відкривання під час роботи обладнання;
е) огорожі слід виготовляти з точністю, що не допускає перекосу і відхилення їх від заданого положення
щодо закривається ними рухомого елемента;
ж) огорожі повинні відповідати таким вимогам міцності:
не руйнуватися при розриві або поломки закриваються ними рухомих деталей або інструментів;
не деформована і не зрушуватися з місця під впливом зусиль до 100 кг;
з) огорожі та запобіжні пристосування не повинні перешкоджати спостереженню в необхідних випадках за роботою ріжучого інструменту і рухомих частин (елементів) обладнання;
і) елементи огорож повинні виготовлятися з матеріалів, що забезпечують необхідну міцність. Не допускається застосування легкозаймистих матеріалів;
к) огорожі та запобіжні пристосування повинні бути пофарбовані відповідно до ГОСТу «Сигнальні кольори, знаки безпеки та порядок їх застосування для промислових підприємств».
Внутрішні поверхні відкриваються огороджень повинні бути пофарбовані в оранжевий колір, зовнішні кромки огороджувальних пристроїв, в повному обсязі вкривають небезпечні елементи виробничого обладнання (огорожі абразивних кіл, фрез, приводних ременів, ланцюгів і т, п.), - в жовтий колір.

6.36. При експлуатації електричних установок і обладнання слід суворо дотримуватися «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ), «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕ) і «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» (ПТБ).
6.37. Всі працівники, які обслуговують електроустановки, повинні бути навчені, мати кваліфікаційну групу, щорічно проходити перевірку «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».
6.38. У бібліотеці наказом (розпорядженням) адміністрації з числа спеціально підготовленого електротехнічного персоналу повинна бути призначена особа, відповідальна за загальний стан експлуатації всього електрогосподарства бібліотеки і зобов'язана забезпечувати виконання ПТЕ, ПУЕ і ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів.
6.39. У відповідального за електрогосподарство бібліотеки повинна бути така технічна документація:
а) паспортні карти або журнали з описом електрообладнання і захисних засобів і вказівками технічних характеристик (до паспортних карт або журналу додаються протоколи та акти випробувань, ремонту і ревізії обладнання);
б) креслення електрообладнання, установок;
в) загальні схеми енергопостачання по бібліотеці в цілому і по окремих будівлях і ділянкам.
Будь-які зміни в електроустановках або комутації повинні бути невідкладно внесені до відповідних креслення або схеми з обов'язковим зазначенням ким, коли і з якої причини зроблено ту чи іншу виправлення;
г) експлуатаційний журнал;
д) бланки нарядів на виробництво ремонтних і налагоджувальних робіт в електроустановках;
е) оперативні схеми електроустановок,
ж) відомості показань контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників;
з) журнал перевірки знань, а також список осіб, які мають право одноосібного огляду електроустановок, і осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження.
6.40. Вибір і установка електродвигунів, пускорегулі-рующей апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, пристрій захисту, а також електричного і допоміжного обладнання до них повинно відповідати вимогам ПУЕ та умов навколишнього середовища.
6.41. На електродвигунах і на наведених ними механізмах повинні бути нанесені стрілки, що вказують напрямок обертання механізму і двигуна.
6.42. Висновки і обмотки і кабельні воронки в електродвигунів повинні бути закриті огородженнями, зняття яких вимагає відгвинчування гайок або вигвинчування гвинтів. Знімати ці огородження під час роботи електродвигуна забороняється. Обертові частини електродвигунів - контактні кільця, шківи, муфти, вентилятори повинні бути огороджені.
6.43. Електродвигуни негайно (аварійно) відключаються від мережі при:
а) нещасний випадок (або загрозу його), що вимагає негайного відключення;
б) появі диму або вогню з електродвигуна або його пускорегулювальної апаратури;
в) вібрації понад допустимі норми, яка загрожує цілісності електродвигуна;
г) поломки приводного механізму;
д) нагріванні підшипників понад допустимі норми, зазначених в інструкції заводу-виготовлювача;
е) значному зниженні числа обертів, що супроводжується швидким нагріванням електродвигуна.
6.44. Усі струмопровідні частини розподільних пристроїв, розташованих в приміщеннях, доступних працівникам, що не відносяться до електротехнічного персоналу, повинні мати суцільну огорожу.
6.45. Струмопровідні частини пускорегулювальних і захисних апаратів слід захищати, щоб не допускати випадкових дотиків. У спеціальних приміщеннях (електромашинних, щитових, станціях управління і т.д.) допускається відкрита установка апаратів.
6.46. Щитки повинні бути забезпечені написами, що вказують номер щитка, а також призначення і номер кожної лінії, що відходить.
6.47. Плавкі запобіжні калібровані вставки повинні строго відповідати даним типом запобіжників. Застосування некаліброваних плавких вставок забороняється.
6.48. Панелі розподільних пристроїв слід фарбувати у світлі тони і робити чіткі написи, що вказують призначення окремих ланцюгів. Такі написи повинні бути на лицьовій і зворотній стороні панелей.
6.49. Всі ключі, кнопки і рукоятки управління повинні мати написи, що вказують операцію, для якої вони призначені.
6.50. Забороняється встановлювати розподільні пристрої, щити збірки та інше комутаційне обладнання в приміщеннях книгосховищ.
6.51. Капітальний ремонт апаратів і електроустаткування розподільних пристроїв виробляти за потребою, але не рідше одного разу на три роки.
6.52. Поточний ремонт розподільчих пристроїв, щитів, щитків збірки від пилу виробляється в залежності від місцевих умов і запиленості приміщень, але не рідше одного разу на рік.
6.53. Огляд і чистка розподільних пристроїв, щитів, щитків збірки від пилу виробляється в залежності від місцевих умов і запиленості приміщень, але не рідше одного разу на три місяці.
6.54. Всі металеві частини електроустановок, корпуси електрообладнання, які внаслідок порушення ізоляції можуть опинитися під напругою, повинні бути заземлені.
6.55. Заземлення електроустановок необхідно виконувати:
а) при напрузі 500 В.І вище постійного і змінного струму в усіх випадках;
б) при напрузі вище 36 в.переменного струму і 110 в, постійного струму - в приміщеннях з підвищеною небезпекою і в зовнішніх установках;
в) при всіх напружених змінного і постійного струму-у вибухонебезпечних приміщеннях.
6.56. Заземлення електроустановок не потрібно при напрузі 36 В.І нижче змінного струму та ПЗ в і нижче постійного струму в усіх випадках, за винятком вибухонебезпечних установок.
6.57. Частини електроустановок, що підлягають заземленню:
а) корпусу електромашин, трансформаторів, апаратів, світильників і т.д .;
б) приводи електроапаратів;
в) корпусу розподільних щитів, щитів управління, щитків і шаф;
д) металеві конструкції розподільних пристроїв, металеві кабельні конструкції, металеві оболонки кабелів, сталеві труби електропроводки та інші металеві конструкції, пов'язані з установкою електрообладнання.

Дивись ще:   Євген Дейнеко - Правила надихає Жінки! Правило 4 - Створи надійний тил

6.58. У приміщеннях без підвищеної небезпеки заземлення корпусів переносних приладів не обов'язково. При цьому батареї опалення та інші металеві комунікації, труби повинні бути огороджені дерев'яними гратами.

6.59. В електроустановці з глухозаземленою-нейтраллю при замиканні на землю має бути забезпечено надійне автоматичне відключення пошкоджених ділянок мережі.
6.60. Використання землі в якості фазного і нульового проводу в електроустановках напругою до 10ОО в забороняється.
6.61. В електроустановках напругою до 1000 в с глухо-заземленою нейтраллю обов'язково з'єднувати металевим зв'язком корпусу електрообладнання з заземленою нейтраллю електроустаткування (занулення).

 
6.62. У ланцюзі нульових проводів, якщо вони одночасно служать для цілей заземлення, не повинно бути роз'єднувальних апаратів і запобіжників, за винятком випадків, пе-чинних «Правил улаштування електроустановок».
6.63. Кожен заземлений елемент установки повинен бути гземлен за допомогою самостійного відгалуження.
Послідовне включення в заземлюючі провідники кількох заземлюючих частин установки забороняється.
6.64. Приєднання заземлюючих провідників до шин заземлення має бути виконане зварюванням, а до корпусів апаратів -зварювання або надійним болтовим з'єднанням. Кінці заземлюючих гнучких провідників повинні мати приварені наконечники.
6.65. Мережі напругою до 1000 в с ізольованою нейтраллю, пов'язані через трансформатор з мережами напругою вище 1000 В, повинні бути захищені від небезпеки, що виникає при пошкодженні ізоляції між обмотками вищої і нижчої напруги трансформатора, пробивним запобіжником в нейтрали або фазі на стороні нижчої напруги трансформатора.
6.66. Випробування та вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів, а також замір опору заземлюючих пристроїв проводити не рідше одного разу на три роки.
Випробування ізоляції стаціонарних трансформаторів з вторинною напругою 12-36в - не рідше одного разу на рік, переносних трансформаторів - не рідше одного разу в три місяці.
6.67. Всі роботи, пов'язані з оперативним обслуговуванням, оглядом, ремонтом електрообладнання, повинні виконуватися в точній відповідності з ПУЕ та 1ПБ.
6.68. Роботи на струмоведучих частинах повинні виконуватися тільки при повному знятті напруги.
6.69. Роботи на електроустановках або поблизу струмоведучих частин можуть проводитися за письмовим або усним розпорядженням.
6.70. Роботи на струмоведучих частинах, які перебувають під напругою, повинні проводитися тільки з застосуванням основних і додаткових захисних засобів, які виконуються відповідно до вимог «Правил користування і випробування захисних засобів, що застосовуються в електроустановках».
6.71. Всі захисні засоби, відповідно до норм, повинні підлягати періодичному огляду та випробуванню відповідно до чинних норм і термінами.
Користування невипробувані захисними засобами і захисними пристосуваннями, термін випробування яких минув, забороняється.
6.72. Зміна перегорілих електроламп, запобіжників і чистка арматури світильників повинна проводитися при знятій напрузі і тільки електромонтерами.
6.73. Після закінчення роботи всі приміщення бібліотеки повинні бути знеструмлені, крім аварійного освітлення.
6.74. Періодичність капітального і поточного ремонтів визначається ПУЕ з урахуванням стану обладнання та апаратів.
Акумуляторні батареї та їх зарядні пристрої
6.75. Пристрій стаціонарних акумуляторних батарей і зарядних пристроїв і їх експлуатація повинні відповідати вимогам "Правил улаштування електроустановок», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».
6.76. Стаціонарні акумуляторні батареї слід встановлювати в спеціально обладнаних приміщеннях.
Розміщення кислотних і лужних акумуляторних батарей в одному приміщенні забороняється.
6.77. Приміщення акумуляторних батарей необхідно обладнати автономної припливно-витяжною вентиляцією.
Відсмоктування газів повинен проводитися як з верхньої, так і з нижньої частини приміщення.

Дивись ще:   ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА який перебуває на лікарняному ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГІВ

 
6.78. На дверях акумуляторного приміщення повинні бути великі написи: «Акумуляторна», «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО», «З ВОГНЕМ НЕ ВХОДИТИ», «КУРІННЯ ЗАБОРОНЕНО».
6.79. Поблизу акумуляторного приміщення необхідно встановити раковину з водопровідною водою або бачок з водою.
6.80. Акумуляторне приміщення слід завжди замикати.
6.81. Припливно-витяжну вентиляцію акумуляторної батареї потрібно включати перед зарядкою батареї і відключати після видалення всіх газів, але не менше ніж через 1, 5 год після закінчення зарядки.
6.82. Кожне акумуляторне приміщення повинно бути забезпечено костюмом з грубої вовни, гумовим фартухом, гумовими рукавичками і чобітьми, захисними окулярами, скляному або порцеляновому кухлем з носиком (або глечиком) ємністю 1, 5-2 л для складання електроліту, нейтралізуючим розчином соди (5-процентним ) - для кислотних батарей і борної кислотою або оцтовою есенцією (одна частина есенції на вісім частин води) - для лужних батарей.
6.83. На посудинах з електролітом, дистильованою водою, содовим розчином або розчином борної кислоти, повинні бути чіткі написи (найменування).
6.84. Кислоту слід зберігати в скляних, обплетених бутлях в окремих приміщеннях, добре провітрюваних. Бутлі з кислотою повинні бути встановлені на підлозі в один ряд. Кожну з них слід забезпечити биркою з найменуванням кислоти. Порожні бутлі з-під кислоти слід зберігати в аналогічних умовах.
6.85. Переносити бутлі слід вдвох, за допомогою спеціальних нош, на яких бутлі надійно закріплюються на рівні двох третин своєї висоти. Попередньо слід перевірити справність носилок.
Розливати кислоту з бутлів потрібно шляхом примусового нахилу їх за допомогою спеціальних пристроїв.
6.86. При складанні розчинів кислоту слід повільно, з зупинками, для запобігання інтенсивному нагріванню розчину, вливати тонкою цівкою з кухля місткістю 1-2 л в посудину з дистильованою водою. Розчин при цьому весь час помішувати. Забороняється складання розчину шляхом вливання води в кислоту. При складанні розчину в скляних судинах потрібно дотримуватися обережності, маючи на увазі, що при нагріванні розчину скло може тріснути.Залишити коментар

Ваша пошта не буде опублікована

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся як обробляються ваші дані коментарів .