ఒక అమ్మాయి ఇష్టపడ్డారు ఉంటే తెలుసు ఎలా?  

ఏం మైదానాల్లో అని అర్ధం చేసుకోగలరు?
8 సంకేతాలు అమ్మాయిలు ప్రేమ. మీ ఇష్టమైన ప్రవర్తన వాటిని పోల్చి మరియు ఆమె భావాలు నిర్ధారించేందుకు. కోర్సు రకాలుగా అమ్మాయిలు ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ప్రవర్తించే. ఈ మరియు వెళ్ళే.
ప్రియమైన ఉన్నప్పుడు ఎలా మీరు ప్రవర్తిస్తాయి లేదు?
మీకు తెలిసిన, ఆ వ్యక్తి మీరు ప్రేమలో చెవులు (అమ్మాయి)?కూడా చూడండి:   A నుండి Z వరకు పంపినవారు - ఉపన్యాస సర్జీ Zykina వ్యాపార కోచ్

ఒక వ్యాఖ్యను

మీ ఇమెయిల్ ప్రచురితమైన కాదు

ఈ సైట్ Akismet స్పామ్ వడపోత ఉపయోగిస్తుంది. మీ డేటా వ్యాఖ్యలు నిర్వహించడానికి ఎలా తెలుసుకోవడానికి .