ఇక్కడ పంపిన ప్రశ్నలు: //twitter.com/kate_clapp
నక్షత్రం ఉంచిన #AskClapp
మెయిల్ కోసం:
డిమాండ్ వ్రాయండి ", టట్యానా Maltseva, 127576»
FIRST CHANNEL లో http: //www.youtube.com/user/FoggyDisa ...
FACEBOOK విత్ http: //www.facebook.com/kateclapp
Dailybooth //dailybooth.com/KateClapp
VKontakte //vkontakte.ru/kate_clapp

కూడా చూడండి:   ఇన్ఫ్లుఎంజా వ్యతిరేకంగా టీకాలు - డాక్టర్ Komarovsky స్కూల్

ఒక వ్యాఖ్యను

మీ ఇమెయిల్ ప్రచురితమైన కాదు

ఈ సైట్ Akismet స్పామ్ వడపోత ఉపయోగిస్తుంది. మీ డేటా వ్యాఖ్యలు నిర్వహించడానికి ఎలా తెలుసుకోవడానికి .