குற்றவாளிகள் மனநிலையை அறிந்த மனிதன் - பிரையன் Brashvud பார்வையாளர்களுக்குத் தெரிவிக்கும் எப்படி குற்றவாளியுடன் உங்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்பு அகற்ற எனவும் குற்றம் செய்வதற்கான ஏற்கவேண்டிவரும் தவிர்க்க.  

தங்கள் துறையில் தொழில்முறை மேலும் எப்படி என்பது பற்றி உங்களுடன் சொல்கிறது சட்ட அறிவு நயங்கள் நோக்கங்களை அடைவதற்கு உதவுகிறது.: மேலும் பார்வையிட   கண்களில் அம்புகள் எவ்வாறு வரைவது

ஒரு கருத்துரை

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

இத்தளம் Akismet ஸ்பேம் வடிகட்டி பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் தரவு கருத்துகள் எப்படி கையாள அறிய .