STEG om Pasta

STEG om Pasta

Produktion av pasta består av följande steg: beredning av råmaterial, förberedelse testet, gjutning, torkning och förpackning. Råvaran för ma ...