STADIA VAN PASTA

STADIA VAN PASTA

Pastaproductie bestaat uit de volgende fasen: de bewerking van grondstoffen, testpreparaat, vormen, drogen en verpakken. De grondstof voor de ma ...