עצבי TEST

TEST "עצבים"

מערכת העצבים לא רק קובעת תורשה, אלא גם בנוכחות מעצבנת גורמים חיצוניים. האם יש לך תואר חזק של מתח, COH ...