איך להחזיק פליטה

איך להחזיק פליטה

  להתחיל לחשוב איך להוציא את הצורך לשקע בספטמבר - ויפה שעה אחת קודם. בדרך כלל בתחילה מהוצאות שנת הלימודים עם הורה ...