Εργατικού δυναμικού της επιχείρησης
1. Οι εργαζόμενοι που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή και τις υπηρεσίες

α) το προσωπικό παραγωγής prompplenno

β) μη βιομηχανικές προσωπικό

γ) βασικό προσωπικό

δ) ενεργό προσωπικό

2. Οι εργαζόμενοι που δεν συνδέονται άμεσα με την παραγωγή και τις υπηρεσίες

α) βιομηχανική προσωπικού

β) μη βιομηχανικές προσωπικό

γ) βασικό προσωπικό

δ) ενεργό προσωπικό

3. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που εμπλέκονται άμεσα στη δημιουργία των υπηρεσιών παραγωγής και μεταφοράς πλούτου iliokazaniem

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

4. Οι υπάλληλοι της εταιρείας που ασχολούνται με την τεχνολογία και τις τεχνικές, οικονομικές, νομικές δραστηριότητες

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

5. Οι υπάλληλοι της εταιρείας που ασχολείται με την προετοιμασία και την εκτέλεση των εγγράφων και αρχείων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας διαχείρισης

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

6. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που ενεργεί ως διευθυντές των διαφόρων μονάδων

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

 

7. Ο χρόνος εργασίας ανά μονάδα παραγωγής

α) Η πολυπλοκότητα του

β) Ταχύτητα εργασίας

γ) Εργασίας Απόδοσης

δ) Συντελεστής παραγωγής

8. Το γεγονός αυτό αντανακλά την πολυπλοκότητα του κόστους εργασίας είναι οι κύριες pieceworkers εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων

α) η πολυπλοκότητα της παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

9. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του εργατικού κόστους των κύριων και των βοηθητικών εργαζομένων

α) εργατικότητα Παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

10. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του κόστους εργασίας όλων των τύπων βιομηχανικής χρήσης - προσωπικό παραγωγής

α) εργατικότητα Παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

ε)

11. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του εργατικού κόστους των βοηθητικών εργαζομένων

α) εργατικότητα Παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

 

12. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του κόστους εργασίας των εργαζομένων

α) Η πολυπλοκότητα του ελέγχου της παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

13. Εκφράζεται ως ποσοστιαία αναλογία του αριθμού των απολυθέντων εργαζομένων από μόνοι τους την πάροδο του χρόνου με το μέσο όρο του αριθμού τους κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου

α) Μετακίνηση του πλαισίου

β) κύκλος εργασιών

γ) διάγραμμα ψήσιμο

δ) Συντελεστής απόλυση

14. Σταθερό εργαζομένων για την εφαρμογή των κανόνων εργασίας, το ποσό της πληρωμής (δασμοί εργασίας) καθορίζονται πολυπλοκότητα (προσόντα) ανά μονάδα χρόνου.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

15. Το ποσό που αντανακλά την πολυπλοκότητα του έργου και των προσόντων του υπαλλήλου.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

16. Το σύνολο των κατηγοριών των μισθών εργασίας (επαγγέλματα, θέσεις) καθορίζεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου και των προσόντων των εργαζομένων μέσω των δασμολογικών συντελεστών.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

17. Το σύνολο των προτύπων με τα οποία η διαφοροποίηση των μισθών των εργαζομένων των διαφόρων κατηγοριών.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

 

18. Η τιμή που αντικατοπτρίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων.

α) Βαθμός προσόντα

β) την κατηγορία των μισθών

γ) δασμολογική

δ) σύστημα τιμολόγησης

19. Η αμοιβή με βάση την πραγματική εκτελεστεί το ποσό των έργων στο φυσικό μετρητές

α) σύστημα τιμολόγησης

β) jobprice

γ) την καταβολή του χρόνου

δ) εργασίες μπόνους

20. Αυτό θα χρεώνονται με βάση τον αριθμό των ωρών εργασίας και των δεξιοτήτων του εργαζομένου, όπως καθορίζεται από δασμολογικές ποσοστώσεις ή μισθό

α) σύστημα τιμολόγησης

β) jobprice

γ) την καταβολή του χρόνου

δ) εργασίες μπόνους

21. Ιδρύθηκε από το νόμο τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, κατά την οποία το προσωπικό πρέπει να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί.

α) ώρες εργασίας

β) το έργο

γ) τα διαλείμματα

δ) το χρόνο ανάπαυσης

22. Μέρος του χρόνου εργασίας κατά τη διάρκεια των οποίων η καθορισμένη εργασία

α) ώρες εργασίας

β) το έργο

γ) τα διαλείμματα

δ) τον ύπνο

23. Ο χρόνος, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες διαλείμματα.

α) ώρες εργασίας

β) το έργο

γ) τα διαλείμματα

δ) το χρόνο ανάπαυσης

24. Ο παράγοντας παραγωγής, ο αντίκτυπος της οποίας στην εργαζόμενος μπορεί να οδηγήσει σε μια ασθένεια που ονομάζεται

α) επιβλαβή

β) επικίνδυνη

γ) θανατηφόρα

δ) μυστηριώδη

25. Ο συντελεστής παραγωγής, οι επιπτώσεις των οποίων στο εργαζόμενος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, που ονομάζεται

α) επιβλαβή

β) επικίνδυνη

γ) θανατηφόρα

δ) απαίσιο

26. Όροι και συνθήκες με τη βέλτιστη σωματική, πνευματική, νευρο-συναισθηματικό στρες, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

27. Προϋποθέσεις εντός των απαιτήσεων των υγειονομικών κανόνων, προτύπων ασφαλείας, φυσιολογικές τους κανονισμούς, δεν επηρεάζονται από μειωμένη απόδοση ή προβλήματα με την υγεία.

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

28. Συνθήκες στο χείλος των ανθρώπινων ικανοτήτων

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

29. Όροι και προϋποθέσεις προκαλέσει αύξηση της μυϊκής, ψυχολογική, νευρο-συναισθηματική πίεση, επιδείνωση των φυσιολογικών λειτουργιών και της υποβάθμισης των επιδόσεων.

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

30. Οι συνθήκες αυτές προκαλούν παραβίαση της δυναμικής στερεότυπο εργασίας βελτίωση της εμφάνισης

α) ζημιογόνο

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς
{SiteLink-S108} Αγορά Εργασίας {/ SiteLink}
{SiteLink-S123} HR potetsial {/ SiteLink}
{SiteLink-S153} επιχείρηση Manpower {/ SiteLink}

 

α) το προσωπικό παραγωγής prompplenno

β) μη βιομηχανικές προσωπικό

γ) βασικό προσωπικό

δ) ενεργό προσωπικό

2. Οι εργαζόμενοι που δεν συνδέονται άμεσα με την παραγωγή και τις υπηρεσίες

α) βιομηχανική προσωπικού

β) μη βιομηχανικές προσωπικό

γ) βασικό προσωπικό

δ) ενεργό προσωπικό

3. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που εμπλέκονται άμεσα στη δημιουργία των υπηρεσιών παραγωγής και μεταφοράς πλούτου iliokazaniem

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

4. Οι υπάλληλοι της εταιρείας που ασχολούνται με την τεχνολογία και τις τεχνικές, οικονομικές, νομικές δραστηριότητες

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

5. Οι υπάλληλοι της εταιρείας που ασχολείται με την προετοιμασία και την εκτέλεση των εγγράφων και αρχείων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας διαχείρισης

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

6. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που ενεργεί ως διευθυντές των διαφόρων μονάδων

α) Μπλε

β) Ειδικοί

γ) Service-

δ) Οι κεφαλές

 

7. Ο χρόνος εργασίας ανά μονάδα παραγωγής

α) Η πολυπλοκότητα του

β) Ταχύτητα εργασίας

γ) Εργασίας Απόδοσης

δ) Συντελεστής παραγωγής

8. Το γεγονός αυτό αντανακλά την πολυπλοκότητα του κόστους εργασίας είναι οι κύριες pieceworkers εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων

α) η πολυπλοκότητα της παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

9. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του εργατικού κόστους των κύριων και των βοηθητικών εργαζομένων

α) εργατικότητα Παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

10. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του κόστους εργασίας όλων των τύπων βιομηχανικής χρήσης - προσωπικό παραγωγής

α) εργατικότητα Παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

ε)

11. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του εργατικού κόστους των βοηθητικών εργαζομένων

α) εργατικότητα Παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

 

12. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολυπλοκότητα του κόστους εργασίας των εργαζομένων

α) Η πολυπλοκότητα του ελέγχου της παραγωγής

β) Τεχνολογική εργατικότητα

γ) Πλήρης εργατικότητα

δ) Η πολυπλοκότητα της υπηρεσίας

13. Εκφράζεται ως ποσοστιαία αναλογία του αριθμού των απολυθέντων εργαζομένων από μόνοι τους την πάροδο του χρόνου με το μέσο όρο του αριθμού τους κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου

α) Μετακίνηση του πλαισίου

β) κύκλος εργασιών

γ) διάγραμμα ψήσιμο

δ) Συντελεστής απόλυση

14. Σταθερό εργαζομένων για την εφαρμογή των κανόνων εργασίας, το ποσό της πληρωμής (δασμοί εργασίας) καθορίζονται πολυπλοκότητα (προσόντα) ανά μονάδα χρόνου.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

15. Το ποσό που αντανακλά την πολυπλοκότητα του έργου και των προσόντων του υπαλλήλου.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

16. Το σύνολο των κατηγοριών των μισθών εργασίας (επαγγέλματα, θέσεις) καθορίζεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου και των προσόντων των εργαζομένων μέσω των δασμολογικών συντελεστών.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

17. Το σύνολο των προτύπων με τα οποία η διαφοροποίηση των μισθών των εργαζομένων των διαφόρων κατηγοριών.

α) ο δασμός

β) την κατηγορία των μισθών

γ) η κλίμακα των τελών

δ) σύστημα τιμολόγησης

 

18. Η τιμή που αντικατοπτρίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων.

α) Βαθμός προσόντα

β) την κατηγορία των μισθών

γ) δασμολογική

δ) σύστημα τιμολόγησης

19. Η αμοιβή με βάση την πραγματική εκτελεστεί το ποσό των έργων στο φυσικό μετρητές

α) σύστημα τιμολόγησης

β) jobprice

γ) την καταβολή του χρόνου

δ) εργασίες μπόνους

20. Αυτό θα χρεώνονται με βάση τον αριθμό των ωρών εργασίας και των δεξιοτήτων του εργαζομένου, όπως καθορίζεται από δασμολογικές ποσοστώσεις ή μισθό

α) σύστημα τιμολόγησης

β) jobprice

γ) την καταβολή του χρόνου

δ) εργασίες μπόνους

21. Ιδρύθηκε από το νόμο τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, κατά την οποία το προσωπικό πρέπει να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί.

α) ώρες εργασίας

β) το έργο

γ) τα διαλείμματα

δ) το χρόνο ανάπαυσης

22. Μέρος του χρόνου εργασίας κατά τη διάρκεια των οποίων η καθορισμένη εργασία

α) ώρες εργασίας

β) το έργο

γ) τα διαλείμματα

δ) τον ύπνο

23. Ο χρόνος, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες διαλείμματα.

α) ώρες εργασίας

β) το έργο

γ) τα διαλείμματα

δ) το χρόνο ανάπαυσης

24. Ο παράγοντας παραγωγής, ο αντίκτυπος της οποίας στην εργαζόμενος μπορεί να οδηγήσει σε μια ασθένεια που ονομάζεται

α) επιβλαβή

β) επικίνδυνη

γ) θανατηφόρα

δ) μυστηριώδη

25. Ο συντελεστής παραγωγής, οι επιπτώσεις των οποίων στο εργαζόμενος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, που ονομάζεται

α) επιβλαβή

β) επικίνδυνη

γ) θανατηφόρα

δ) απαίσιο

26. Όροι και συνθήκες με τη βέλτιστη σωματική, πνευματική, νευρο-συναισθηματικό στρες, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

27. Προϋποθέσεις εντός των απαιτήσεων των υγειονομικών κανόνων, προτύπων ασφαλείας, φυσιολογικές τους κανονισμούς, δεν επηρεάζονται από μειωμένη απόδοση ή προβλήματα με την υγεία.

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

28. Συνθήκες στο χείλος των ανθρώπινων ικανοτήτων

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

29. Όροι και προϋποθέσεις προκαλέσει αύξηση της μυϊκής, ψυχολογική, νευρο-συναισθηματική πίεση, επιδείνωση των φυσιολογικών λειτουργιών και της υποβάθμισης των επιδόσεων.

α) άνετα

β) ρυθμιστικών

γ) ακραία

δ) Δυσμενείς

30. Οι συνθήκες αυτές προκαλούν παραβίαση της δυναμικής στερεότυπο εργασίας βελτίωση της εμφάνισης

α) ζημιογόνο

β) ρυθμιστικών

γ) ακραίαΔείτε επίσης:   μορφές κοινωνικής συνείδησης καταγωγής τους και την ανάπτυξη

αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το φίλτρο spam Akismet. Μάθετε πώς να χειριστεί τα σχόλια των δεδομένων σας .