ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗ

TEST «νεύρα»

Το νευρικό σύστημα καθορίζει όχι μόνο κληρονομικότητα, αλλά και η παρουσία των ερεθιστικών εξωτερικούς παράγοντες. Έχετε μια ισχυρή βαθμό του στρες, COH ...