LIBRA massa muscular ES DEFINEIX

LIBRA massa muscular ES DEFINEIX

L'objectiu principal de l'escala - la determinació de pes corporal. Però els models que vam provar, té una funció addicional: dempeus sobre ells, es pot aprendre ...