konec-rabo4ego-dnya

10 idees l'acabat perfecte de la jornada laboral

El final de la jornada de treball - l'única finalitat de que a tots els agrada ... tant el principi i el final de la jornada laboral - aquest és el pròleg i l'epíleg del llibre - és essencial per a la integritat del sentit del temps de treball ...