Трудови ресурси на предприятието
1. Работниците, които са пряко свързани с производство и сервиз

а) производствени prompplenno персонал

б) не-промишлена персонал

в) ключов персонал

г) активни персонал

2. Работниците, които не са пряко свързани с производството и услугите

а) промишлени персонал

б) не-промишлена персонал

в) ключов персонал

г) активни персонал

3. Служителите на компанията, пряко ангажирани в създаването на производствени и транспортни услуги богатство iliokazaniem

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

4. Служителите на компанията, занимаващи се с проектиране и технически, икономически, правни дейности

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

5. Служителите на компанията, ангажирани в подготовката и изпълнението на документи и записи за управление на комуналните услуги в

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

6. Служителите на дружеството, действащо като директори на различни звена

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

 

7. Работното време за единица продукция

а) Сложността на

б) Работна скорост

в) по труда ефективност

г) коефициент генериране

8. Това се отразява сложността на разходите за труд са основните работни pieceworkers и времето работник

а) сложността на производството

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

9. Това се отразява сложността на разходите за труд на основните и спомагателните работници

а) Производство трудоемкостта

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

10. Това се отразява сложността на разходите за труд на всички видове промишлени - производствени персонал

а) Производство трудоемкостта

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

д)

11. Това се отразява сложността на разходите за труд на помощни работници

а) Производство трудоемкостта

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

 

12. Това се отразява сложността на разходите за труд на работниците и служителите

а) Сложността на производствения контрол

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

13. В процентно изражение съотношението на броя на съкратените работници на тяхна с течение на времето да се средната им брой през същия период

а) Преместването на рамката

б) Оборот

в) изпичане диаграма

г) освобождаване фактор

14. Фиксирани работници за изпълнение на трудовите норми в размер на плащания (трудови задължения) определени сложност (квалификации) за единица време.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

15. Сумата, която отразява сложността на работата и квалификацията на служителя.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

16. обобщени категории за работна заплата на работното място (професии, длъжности), определени в зависимост от сложността на работата и квалификацията на работниците чрез тарифни ставки.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

17. Наборът от стандарти, чрез които диференцирането на заплатите на работниците от различни категории.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

 

18. Стойността отразяващ нивото на обучение на служителя.

а) степен на квалификация

б) категория на заплатите

в) тарифна ставка

г) тарифната система

19. Възнаграждения въз основа на реалното изпълнен количество на произведения в областта на естествените габарити

а) тарифната система

б) jobprice

в) време за плащане

г) бонуси работа

20. Това ще бъде таксувана въз основа на броя на отработените часове и уменията на работника, както е определено от тарифна ставка или заплата

а) тарифната система

б) jobprice

в) време за плащане

г) бонуси работа

21. Създадена по закон продължителността на работния ден, по време на който служители трябва да извършват работа, поверена му.

а) работните часове

б) работата

в) междучасията

г) време за почивка

22. Част от работното време, през което е определено работата

а) работните часове

б) работата

в) междучасията

г) сън

23. Време, което включва регулираните и нерегулираните паузи.

а) работните часове

б) работата

в) междучасията

г) време за почивка

24. Коефициентът на производство, чието въздействие върху работника или служителя може да доведе до заболяване, наречено

а) вреден

б) опасни

в) смъртоносен

г) мистериозен

25. Коефициентът на производство, чието въздействие върху работника или служителя може да доведе до нараняване, наречен

а) вреден

б) опасни

в) смъртоносен

г) ужасно

26. Условия и ред с оптимално физическо, психическо, невро-емоционален стрес, характеризираща се с висока ефективност и производителност

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

27. Условия в рамките на изискванията на санитарните норми, стандарти за безопасност, физиологични регламенти, не са засегнати от понижена производителност или здравословни проблеми.

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

28. Условия на ръба на човешките възможности

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

29. Общи условия предизвикват повишаване на мускулната, психологически, невро-емоционален стрес, влошаване на физиологичните функции и спад в производителността.

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

30. Тези условия предизвика нарушение на динамичен работен стереотип подобряване честотата

а) вредоносен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана
{SITELINK-S108} пазара на труда {/} SITELINK
{SITELINK-S123 HR} potetsial {/} SITELINK
{SITELINK-S153} Manpower предприятие {/} SITELINK

 

а) производствени prompplenno персонал

б) не-промишлена персонал

в) ключов персонал

г) активни персонал

2. Работниците, които не са пряко свързани с производството и услугите

а) промишлени персонал

б) не-промишлена персонал

в) ключов персонал

г) активни персонал

3. Служителите на компанията, пряко ангажирани в създаването на производствени и транспортни услуги богатство iliokazaniem

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

4. Служителите на компанията, занимаващи се с проектиране и технически, икономически, правни дейности

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

5. Служителите на компанията, ангажирани в подготовката и изпълнението на документи и записи за управление на комуналните услуги в

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

6. Служителите на дружеството, действащо като директори на различни звена

а) Blue

б) Специалисти

в) служба-

г) Главите

 

7. Работното време за единица продукция

а) Сложността на

б) Работна скорост

в) по труда ефективност

г) коефициент генериране

8. Това се отразява сложността на разходите за труд са основните работни pieceworkers и времето работник

а) сложността на производството

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

9. Това се отразява сложността на разходите за труд на основните и спомагателните работници

а) Производство трудоемкостта

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

10. Това се отразява сложността на разходите за труд на всички видове промишлени - производствени персонал

а) Производство трудоемкостта

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

д)

11. Това се отразява сложността на разходите за труд на помощни работници

а) Производство трудоемкостта

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

 

12. Това се отразява сложността на разходите за труд на работниците и служителите

а) Сложността на производствения контрол

б) технологично трудоемкостта

в) Пълно трудоемкостта

г) Сложността на услуга

13. В процентно изражение съотношението на броя на съкратените работници на тяхна с течение на времето да се средната им брой през същия период

а) Преместването на рамката

б) Оборот

в) изпичане диаграма

г) освобождаване фактор

14. Фиксирани работници за изпълнение на трудовите норми в размер на плащания (трудови задължения) определени сложност (квалификации) за единица време.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

15. Сумата, която отразява сложността на работата и квалификацията на служителя.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

16. обобщени категории за работна заплата на работното място (професии, длъжности), определени в зависимост от сложността на работата и квалификацията на работниците чрез тарифни ставки.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

17. Наборът от стандарти, чрез които диференцирането на заплатите на работниците от различни категории.

а) тарифна ставка

б) категория на заплатите

в) размера на таксите

г) тарифната система

 

18. Стойността отразяващ нивото на обучение на служителя.

а) степен на квалификация

б) категория на заплатите

в) тарифна ставка

г) тарифната система

19. Възнаграждения въз основа на реалното изпълнен количество на произведения в областта на естествените габарити

а) тарифната система

б) jobprice

в) време за плащане

г) бонуси работа

20. Това ще бъде таксувана въз основа на броя на отработените часове и уменията на работника, както е определено от тарифна ставка или заплата

а) тарифната система

б) jobprice

в) време за плащане

г) бонуси работа

21. Създадена по закон продължителността на работния ден, по време на който служители трябва да извършват работа, поверена му.

а) работните часове

б) работата

в) междучасията

г) време за почивка

22. Част от работното време, през което е определено работата

а) работните часове

б) работата

в) междучасията

г) сън

23. Време, което включва регулираните и нерегулираните паузи.

а) работните часове

б) работата

в) междучасията

г) време за почивка

24. Коефициентът на производство, чието въздействие върху работника или служителя може да доведе до заболяване, наречено

а) вреден

б) опасни

в) смъртоносен

г) мистериозен

25. Коефициентът на производство, чието въздействие върху работника или служителя може да доведе до нараняване, наречен

а) вреден

б) опасни

в) смъртоносен

г) ужасно

26. Условия и ред с оптимално физическо, психическо, невро-емоционален стрес, характеризираща се с висока ефективност и производителност

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

27. Условия в рамките на изискванията на санитарните норми, стандарти за безопасност, физиологични регламенти, не са засегнати от понижена производителност или здравословни проблеми.

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

28. Условия на ръба на човешките възможности

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

29. Общи условия предизвикват повишаване на мускулната, психологически, невро-емоционален стрес, влошаване на физиологичните функции и спад в производителността.

а) комфортен

б) регулиране

в) крайна

г) Нежелана

30. Тези условия предизвика нарушение на динамичен работен стереотип подобряване честотата

а) вредоносен

б) регулиране

в) крайнаВижте също:   форми на социално съзнание техния произход и развитие

оставите коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван

Този сайт използва спам филтър Akismet. Научете как да се справят вашите коментари данни .