ЕТАПИ НА СПАГЕТИ

ЕТАПИ НА СПАГЕТИ

Производство на тестени изделия се състои от следните етапи: подготовка на суровините, подготовка на тест, корнизи, сушене и пакетиране. Суровината за УО ...