26 Погребението

26 Погребението

Майстора и Маргарита (руски: Ма STER и Margaree това ??) е роман на Михаил Булгаков, написани между 1928 и 1940 г., но непубликувани в книгата Формата ...