Топік (сачыненне) па ангельскай мове на тэму «Англійская ў жыцці / English in the life»

I think, nowadays it is very important to know foreign languages. Some people learn languages, because they need them for their work, others travel abroad, for the third it`s just a hobby. People want to know languages, to write to their pen-friends or to communicate with people from different countries, to meet more people and make new friends. Also, they want to read books of famous writers in original, to read newspapers and magazines. It helps them to know more about different events, people`s life, customs and traditions.

Learning foreign languages ​​broadens our minds, people become educated. In my opinion, languages ​​are especially important for those who work in different fields of science and technology, in politics. A foreign language helps to know the native language better. People, who know many languages ​​are called polyglots. We know the names of some of them: German professor Shlimman, famous writer Shakespeare, philosopher Socrates and many others.

Nowadays, English has become an international language. Over 300 million people speak it as a mother tongue. As for me, I learn English from 7 years age. This language helps me very much, to speak free with people from all over the world, make new friends and participate in international contests.

I like one proverb of Johann Goethe: »He who does not know foreign languages ​​does not know anything about his own.» I speak Ukranian, Russian, English, a little Italian and Spanish. And I`m very proud of it, because languages-it`s my second life. Also, I would like to learn Germany, French and Serbian, but this year I dedicate myself to learning Italian. You know, dream from my childhood - to be an an interpreter and I`m sure, I get it.

Глядзі яшчэ:   "КІРАВАННЕ працоўныя рэсурсы". ТЕСТ з адказам

Personally, I think that to know foreign languages ​​today is absolutely necessary for every educated man, for every good specialist. So let`s to learn foreign languages ​​and discover with them many interesting things in our life!


пераклад:

Я думаю, у наш час, гэта вельмі важна ведаць замежныя мовы. Некаторыя людзі вучаць мовы, таму што яны ім патрэбныя для робаты, іншым падарожнічаць за мяжу, і для трэціх гэта проста хобі. Людзі хочуць ведаць мовы, пісаць сябрам па перапісцы або мець зносіны з людзьмі з розных краін, сустрэць больш новых людзей і завесці сяброў. Да таго ж, яны хочуць чытаць кнігі вядомых пісьменнікаў у арыгінале, чытаць газеты і часопісы. Гэта дапамагае ім пазнаваць больш аб розных падзеях, жыцці людзей, звычаях і традыцый.

Вывучэнне замежных моў пашырае наш кругагляд, людзі становяцца больш адукаванымі. На мой погляд, мовы асабліва важныя для тых, хто працуе ў розных сферах навукі і тэхналогіі, палітыкі. Замежную мову дапамагае даведацца родная мова лепш. Людзі, якія ведаюць шмат моў - паліглоты. Мы ведаем некаторыя імёны паліглотаў: нямецкі прафесар Шлимман, вядомы пісьменнік Шэкспір, філосаф Сакрат і шмат іншых.

У нашы дні, англійская стаў міжнародным мовай. Каля 300 мільёнаў людзей размаўляюць на ёй, як на роднай мове. Што тычыцца мяне, я вучу ангельскую з 7 гадоў. Гэтая мова вельмі мне дапамагае, гаварыць свабодна з людзьмі з усяго свету, заводзіць новых сяброў і прымаць удзел у міжнародных конкурсах.

Мне падабацца адна прыказка Ёгана Гётэ: «Той, хто не ведае ніводнай замежнай мовы, не ведае нічога пра сваю родную мову». Я размаўляю на ўкраінскай, рускай, англійскай, трохі на італьянскай і іспанскай. І я вельмі ганаруся гэтым, таму што мовы - гэта маё другое жыццё. Таксама, я б хацела вывучыць нямецкую, французскую і сербская, але ў гэтым годзе я прысвячаю сябе вывучэнню італьянскага. Вы ведаеце, мара майго дзяцінства - быць перакладчыкам і я ўпэўнена я буду.

Глядзі яшчэ:   НАВУЧАННЕ маўленне. ЗАМЕЖНАЯ МОВА

Асабіста я думаю, што ведаць замежныя мовы сёння гэта абсалютна неабходна для кожнага адукаванага чалавека, для кожнага хорошого спецыяліста. Таму, давайце вучыць замежныя мовы і адкрываць з імі шмат цікавых рэчаў у нашым жыцці!пакінуць каментар

Ваша пошта не будзе апублікаваная

Гэты сайт выкарыстоўвае Akismet для барацьбы са спамам. Даведайцеся як апрацоўваюцца вашыя дадзеныя каментарыяў .